Dragon Ball Z: Budokai HD Collection


Common

Clear Dragon Universe in Dragon Ball Z: Budokai 3 with Vegeta

Guides for Budokai 3 Vegeta Achievement

There are no guides for this achievement.

43
1000
189
608
82
Platform
Xbox 360